Kako sigurno iznajmiti nekretninu

U ovom tekstu pokušaćemo da Vam damo smernice na šta treba obratiti pažnju dok tražite i kada iznajmljujete neketninu. Iznajmljivanje nekretnina zahteva određene troškove, sa kojima se zakupac suočava već tokom same potražnje.

Potpisivanje ugovora

Uloga agencije za nekretine!
Prvo na šta zakupac nailazi prilikom potražnje nekretnine jeste veliki broj oglasa različitih ali i istih nekretnina. Uglavnom iza oglasa stoji potpis agencija za nekretnine koje oglašavaju ili direktno vlasnik. Agencije za nekretnine koje se oglašavaju punim imenom zvanično su registrovane za ovu delatnost, i uglavnom imaju svoje veb sajtove, te na tim sajtovima možete proveriti, pored kompletne ponude i njihovo stvarno postojanje, što će Vam dati dovoljnu dozu sigurnosti za nastavak potražnje.
Veliki broj stanova kroz oglase nude i tzv. “posrednici”, iza kojih ne stoji ni ime i prezime ponuđača niti ime agencije. To su uglavnom “posrednici” koji bez ikakve pravne osnove rade ovaj posao, te Vam zbog Vaše sigurnosti preporučujemo da ih izbegavate.
Takođe, mnogi zakupci stana mogu se suočiti odmah na početku potražnje sa plaćanjem članarine nekim agencijama, kako bi uopšte pogledali stan. Svaki zakupac mora znati da ni po jednom zakonu on nema nikakvu obavezu plaćanja članarine, već je potrebno angažovati neku od agencija za neketnine koja pokazivanje stanova neće naplaćivati, a svoje usluge naplatiti pri realizaciji. Tek ukoliko agencija za neketnine pronađe stan i zakupac odluči da baš taj stan iznajmi, u obavezi je da plati agencijsku proviziju za usluge posredovanja, koja je uobičajeno u visini 50% prve kirije. To znači da, ukoliko je kirija za zakup stana 300 evra, agenciji je potrebno platiti proviziju u visini od 150 evra.
Pri zakazivanju termina za razgledanje željene nekretnine zahtevajte od ageneta da Vam da tačnu adresu nekretnine, jer su po zakonu obavezni da to učine.

Prvi troškovi pri zakupu!
Pored agencijske provizije, na početku iznajmljivanja je potrebno izdvojiti i novac za plaćanje depozita stanodavcu. Depozit je način da se stanodavac obezbedi, ukoliko se u stanu napravi neka šteta ili ako nakon vašeg napuštanja nekretnine ostanu neplaćeni računi.
Plaćanje, kao i visina depozita stvar je dogovora između vlasnika stana i zakupca, pa se može dogoditi i da stanodavac ne traži depozit. Najčešće je depozit u visini jedne mesečne kirije, mada ni to nije pravilo.
Takođe, sa stanodavcem mora se dogovoriti i oko visine i načina plaćanja kirije, jer većini stanodavaca odgovara mesečno plaćanje, mada ima i onih koji traže novac i za nekoliko meseci unapred.
Ukoliko se iznajmljuje namešten stan obavezno se mora sastaviti i Zapisnik o primopredaji, u kome se moraju navesti svi nedostaci koje zakupac primeti u stanu, pre svega oštećenja na nameštaju, ali i svim ostalim stvarima i uređajima. Na ovaj način će stanodavac biti upoznat unapred sa svim i neće kasnije moći da kaže da je to kvar od strane podstanara i zatražiti da on isti i plati ili zameni.

Mesečni računi!
Nakon isplate depozita i prve kirije ili kirija, podrazumeva se da zakupac mesečno plaća i račune za zakupljenu nekretninu: Infostan, struja, fiksni telefon, kablovska, internet, održavanje zgrade… Bitno je da se pri prvim pregovorima definiše koji se sve računi plaćaju kako bi zakupac imao uvid u dodatne mesečne troškove.
Vlasnik je dužan održavati nekretninu u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i radi toga vršiti potrebne opravke koje su nastale redovnom upotrebom nekretnine i stvari u njoj. U slučaju kvara ili štete nastale nepravilnom upotrebom, troškove snosi zakupac.

Provera pravne dokumentacije!
Agencija za nekretnine je dužna da od stanodavca zatraži svu neophodnu dokumentaciju koja se tiče predmetne nekretnine, kako bi se zakupac uverio da je stanodavac ujedno i vlasnik, jer postoji mogućnost da osobe koje izdaju stanove nisu vlasnici već se samo tako predstavljaju.
Često se dešava da se vlasnici stanova nalaze u inostranstvu, pa u njihovo ime rođaci ili prijatelji nude u zakup njihov stan. Ovo je zakonski dozvoljeno, ali se tada mora imati punomoć kao dokaz, koja mora biti overena u sudu.

Sklapanje Ugovora o zakupu!
Jedna od najvažnijih stavki prilikom iznajmljivanja nekretnine jeste sklapanje Ugovora o zakupu, za koji se u Zakonu o stanovanju izričito naglašava da se zaključuje u pisanoj formi.
Potpisani ugovor sa zakupcem ne znači da je vlasnik odmah u obavezi da plaća porez, već će time samo zaštititi sebe i svoju nekretninu. Porez se plaća ukoliko se taj ugovor overi u sudu, jer će tada sud jedan primerak proslediti poreskoj upravi. Ugovor o zakupu nije obavezno overavati u sudu, jer u slučaju eventualnog spora, neoveren ugovor ima validnost ako je obostrano potpisan. Agencija za nekretnine bi trebalo da sastavi Ugovor o zakupu na osnovu dogovora vlasnika i zakupca, odštampati u 3 primerka od kojih je po jedan za svaku stranu iz ugovora i da 1 primerak zadrži za svoju arhivu.
Zbog toga je sklapanje pisanog ugovora važan kako za stanodavca, tako i za podstanara jer je to jedini način da se obe strane zaštite od neočekivanih i iznenadnih događaja.

Za sve nejasnoće, savetujemo Vam da se konsultujete sa proverenim agencijama za nekretnine i time izbeći moguće probleme.

Deo teksta je preuzet sa sajta www.kamatica.com

http://www.iznajmljivanje.rs/index.php

Leave a Reply